O Autorze
Kontakt
Linki
Opis skrótów

Maryan Raciborski

Flora kopalna ogniotrwałych glinek (...)

start » drzewo katalogowe druki polskie » botanika » fitopaleontologia
florakopalna1
TYTUŁ:
Flora kopalna ogniotrwałych glinek krakowskich
PODTYTUŁ:
Część I. Rodniowce (Archaegoniatae). Osobne odbicie z tomu osiemnastego Pamietnika matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejetności
AUTOR:
Maryan Raciborski
TŁUMACZ/REDAKTOR:
WYDANIE:
MIEJSCE WYDANIA:
Kraków
DRUKARZ/WYDAWCA:
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarzadem A. M. Kosterkiewicza / Nakładem Akademii Umiejetności Skład Główny w Ksiegarni spółki Wydawniczej Polskiej
DATA WYDANIA:
1894
ILOŚĆ TOMÓW:
ILOŚĆ STRON:
[2], 101
ILUSTRACJE/TYPOGRAFIA:
ryc. poza tekstem 20 (litografie syg. del. ad nat. A. Jurczykiewicz, lit. A. Pruszyński w Krakowie), ryc. rozkł. poza tekstem 1 (litografia)
FORMAT:
33 cm.
OPRAWA:
opr. wyd. brosz. zachowana naklejona na pł. introlig. współcz.
STAN ZACHOWANIA:
b. dobry
UWAGI:
Zawiera doskonałe czarno-białe litografie skamieniałości roślinnych z okolic Krakowa. 

O AUTORZE / KOMENTARZ:

Marian Raciborski (1863-1917) - biolog, botanik, studiował przyrodoznawstwo na UJ, następnie przez 8 lat pozostawał asystentem Józefa Rostafińskiego. Doktoryzował się u K. Goebla na uniwersytecie w Monachium. Odbył podróż naukową na Jawę, gdzie prowadził badania nad uprawą tytoniu. Z tego okresu zachowała się interesujaca korespondencja w Władysławem Kulczyńskim. W 1900 powrócił do kraju, aby objąć katedrę botaniki w Akademii Rolniczej w  Dublanach pod Lwowem. W pracy naukowej cechowała go niezwykła wszechstronność i bystrość spostrzeżeń. Z okresu jawajskiego pozostał bogaty zbiór zielnikowy i muzealny, który sprowadził do kraju.  (PSB, s. 441-443)

Problemom fitopaleontologii poświęcił łacznie 25 rozpraw, w przeważającej części pionierskich i fundujących podstawy tej nauki w Polsce.  Dążył do syntetyzowania wiadomości o kopalnej roślinności Polski, opracowując w czasie pobytu w Niemczech Flory kopalne Polski. Rękopis, złożony w Akademii, następnie wycofał w celu dokonania dalszych uzupełnień - niestety zamiaru nie dokończył.

Na pierwszym miejscu pośród europejskich flor jurajskich należy wymienić florę ogniotrwałych glinek z Grojca pod Krakowem, opracowana częściowo przez Raciborskiego. Powyższa praca stanowi część pierwszą (druga nigdy się nie ukazała) monograficznego opracowania flory grojeckiej, tj. opis roślin skrytopłciowych tam występujących. We florze tej odkrył Raciborski szereg nowych gatunków, m.in. Paleohepatica Rostafińskii, czyli drugi najstarszy pod wzgledem wieku geologicznego wątrobowiec. (J. Lilpop, Zarys rozwoju paleobotaniki w Polsce, "Kosmos", Kraków 1928, s. 87-98)

© 2024 HistoriaNaturalis.pl   »   Strona Główna - O Autorze - Kontakt - Linki
b.a.bez autora
b.m.bez miejsca wydania
b.r.bez roku wydania
b.w.bez wydawcy
bibl.bibliografia
bibliot.biblioteka/-teczny
brosz.broszura
ded.dedykacja
egz.egzemplarz
ilustr.ilustracja
introlig.introligator/-atorski
k.karta
k.przedtyt.karta przedtytułowa
k.tyt.karta tytułowa
kolor.kolorowany
marm.marmoryzowany
nlb.nieliczbowany
opr.oprawa
pap.papier
perg.pergamin
pł.płótno
p.-p.passe-partout
ppł.półpłótno
psk.półskórek
red.redaktor/-akcja
rozkł.rozkładany/-adane
ryc.rycina/-y
rys.rysunek/-ował
ryt.rytował
s.strona/-y
sygn.sygnował/sygnatura
t.tom
tab.tabela
tabl.tablica
tłocz.tłoczony
tłum.tłumacz/-aczył
wol.wolumin/-y
wyd.wydał/-anie/-awniczy
włas.własnościowy
złoc.złocony/-enie
[ ]informacja spoza podstawowego źródła danych