O Autorze
Kontakt
Linki
Opis skrótów

bibliografie, opracowania i monografie - księgoznawstwo [...]

start » bibliografia »

Odnośniki bibliograficzne do książek z tej listy podaliśmy w tekście w nawiasach kwadratowych [...].

BANACH Andrzej
[1959] Polska książka ilustrowana 1800-1900, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

EWOK - ENCYKLOPEDIA WIEDZY O KSIĄŻCE
[1971] Alodia Kawecka-Gryczowa (red.), Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław.

JAKUBOWSKI Jan, KAWECKA-GRYCZOWA Alodia
[1974] LIBRORUM IN POLONIA EDITORUM DELICIAE czyli wdzięk i urok polskiej książki, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.

JURKIEWICZ Andrzej
[1975] Podręcznik metod grafiki artystycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

KOMASARA Irena
[1982] Jan III Sobieski. Miłośnik ksiąg, Ossolineum, Wrocław.

LACK Walter H.
[2001] Ein Garten Eden. Meisterwerke der botanischen Illustration, Taschen, Koln.

PKGiR - POLSKIE KOLEKCJONERSTWO GRAFIKI i RYSUNKU
[1980] Maria Mrozińska, Stanisława Sawicka (red.), Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

ŻBIKOWSKA-MIGOŃ Anna
[1977] Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia,w: Acta Universitatis Wratislaviensis, No 365, PWN, Warszawa-Wrocław.  
[1998] Druki gdańskie w XVIII-wiecznych bibliografiach książek gdańskich, w: Libri Gedanenses, XV/XVI, PAN, Gdańsk.

© 2024 HistoriaNaturalis.pl   »   Strona Główna - O Autorze - Kontakt - Linki
b.a.bez autora
b.m.bez miejsca wydania
b.r.bez roku wydania
b.w.bez wydawcy
bibl.bibliografia
bibliot.biblioteka/-teczny
brosz.broszura
ded.dedykacja
egz.egzemplarz
ilustr.ilustracja
introlig.introligator/-atorski
k.karta
k.przedtyt.karta przedtytułowa
k.tyt.karta tytułowa
kolor.kolorowany
marm.marmoryzowany
nlb.nieliczbowany
opr.oprawa
pap.papier
perg.pergamin
pł.płótno
p.-p.passe-partout
ppł.półpłótno
psk.półskórek
red.redaktor/-akcja
rozkł.rozkładany/-adane
ryc.rycina/-y
rys.rysunek/-ował
ryt.rytował
s.strona/-y
sygn.sygnował/sygnatura
t.tom
tab.tabela
tabl.tablica
tłocz.tłoczony
tłum.tłumacz/-aczył
wol.wolumin/-y
wyd.wydał/-anie/-awniczy
włas.własnościowy
złoc.złocony/-enie
[ ]informacja spoza podstawowego źródła danych