O Autorze
Kontakt
Linki
Opis skrótów

bibliografie, opracowania i monografie - przyroda (...)

start » bibliografia »

Odnośniki bibliograficzne do książek z tej listy podaliśmy w tekście w nawiasach okrągłych (...)

BEDNARCZYK Andrzej
[1984] Filozofia biologii europejskiego oświecenia. Albrecht von Haller i jego współcześni, PWN, Warszawa. 

BRZĘK Gabriel
[1947] Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Cz. I i II, w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Supplementum II. Sectio C, Nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
[1984] Józef Nusbaum-Hilarowicz. Życie, praca, dzieło, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
[1994] Benedykt Dybowski. Życie i dzieło, Wydawnictwo "Biblioteka Zesłańca", Warszawa-Wrocław.

DWGP - DZIEWIĘĆ WIEKÓW GEOGRAFII POLSKIEJ
[1967] Bolesław Olszewicz (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa.

FEDOROWICZ Zygmunt
[1966] Fauna Polski w dziełach o. Gabriela Rzączyńskiego T.J. (1664-1737), w: Memorabilia Zoologica, 16, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
[1968] Zoologia w Gdańsku w stuleciach XVII i XVIII, w: Memorabilia Zoologica, 19, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa.

HNP T.II - HISTORIA NAUKI POLSKIEJ. BAROK - OŚWIECENIE
[1970] Bogdan Suchodolski (red.), Henryk Barycz, Kazimierz Opałek (red. tomu), Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław.

HNP T.III - HISTORIA NAUKI POLSKIEJ (1795-1862)
[1977] Bogdan Suchodolski (red.), Jerzy Michalski (red. tomu), Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław.

KOWALSKA Krystyna, MIKŁASZEWSKA-MROCZKOWSKA Anna
[1960] Benedykt Dybowski. Materiały biograficzno-bibliograficzne. Część I, w: Memorabilia Zoologica, 5, Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa.

KOWALSKA Krystyna (oprac.)
[1964] Władysław Taczanowski. Listy do Antoniego Wagi, Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego, w: Memorabilia Zoologica. 12, Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa.

MAGDEFRAU Karl
[2004] Historia botaniki. Życie i dokonania wielkich badaczy, w: Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, tom 7, zesz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

SBP - SŁOWNIK BIOLOGÓW POLSKICH
[1987] Stanisław Feliksiak (red.), PWN, Warszawa. 

SZAFER Władysław
[1964] Z teki przyrodnika, Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.

SZYFMAN Leon
[1960] Jędzrzej Śniadecki. Przyrodnik-filozof, Książka i Wiedza, Warszawa.

© 2024 HistoriaNaturalis.pl   »   Strona Główna - O Autorze - Kontakt - Linki
b.a.bez autora
b.m.bez miejsca wydania
b.r.bez roku wydania
b.w.bez wydawcy
bibl.bibliografia
bibliot.biblioteka/-teczny
brosz.broszura
ded.dedykacja
egz.egzemplarz
ilustr.ilustracja
introlig.introligator/-atorski
k.karta
k.przedtyt.karta przedtytułowa
k.tyt.karta tytułowa
kolor.kolorowany
marm.marmoryzowany
nlb.nieliczbowany
opr.oprawa
pap.papier
perg.pergamin
pł.płótno
p.-p.passe-partout
ppł.półpłótno
psk.półskórek
red.redaktor/-akcja
rozkł.rozkładany/-adane
ryc.rycina/-y
rys.rysunek/-ował
ryt.rytował
s.strona/-y
sygn.sygnował/sygnatura
t.tom
tab.tabela
tabl.tablica
tłocz.tłoczony
tłum.tłumacz/-aczył
wol.wolumin/-y
wyd.wydał/-anie/-awniczy
włas.własnościowy
złoc.złocony/-enie
[ ]informacja spoza podstawowego źródła danych